ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων μέσα στα Κοινοτικά Όρια Βορόκληνης να προβούν μέχρι και τις 24 Απριλίου 2021 στον καθαρισμό τους και να απομακρύνουν χόρτα, ξύλα, κλαδιά, άχρηστα αντικείμενα και άλλες ακαθαρσίες.

Από τις 26 Απριλίου 2021 το Κοινοτικό Συμβούλιο θα επιβάλει πρόστιμο στους ιδιοκτήτες των ακαθάριστων τεμαχίων και παράλληλα θα προβαίνει στον καθαρισμό τους και στην αποστολή της σχετικής χρέωσης.

Η απομάκρυνση των αναφερόμενων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένες μονάδες παραλαβής πράσινων αποβλήτων. Για όσους αδυνατούν να καθαρίσουν τα οικόπεδα και άλλους χώρους τους μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, το Κοινοτικό Συμβούλιο θα διαθέσει ειδικά συνεργεία τα οποία θα αναλαμβάνουν τον καθαρισμό των αναφερόμενων χώρων και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες/κατόχους με τα σχετικά έξοδα.

Διευκρινίζεται ότι:

α αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός το συνεργείο του Κοινοτικού Συμβουλίου θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό του οικοπέδου και θα χρεώνει τον ιδιοκτήτη με τα σχετικά έξοδα.

β Η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

γ Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα αντικείμενα, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά το Κοινοτικού Συμβουλίου δεν θα φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες το Κοινό θα μπορεί να απευθύνεται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Κοινοτικού Συμβουλίου στο 24648373.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο κάνει έκκληση προς όλους να συνεργασθούν ούτως ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της καθαριότητας και της ευπρέπειας της Κοινότητας μας.Print