Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο:
Νεόφυτος Φακοντής (Πρόεδρος)
 
 
 
 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο:
Έλενα Νεοφύτου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
 
 
 
 
 
 
 
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης είναι:
 
Ονοματεπώνυμο:
Χριστάκης Γιάννακκας
 
 
 
 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο:
Μάριος Φιλίππου
 
 
 
 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο:
Νεοκλής Γεωργιάδης
 
 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο:
Γιώργος Μιχαήλ
 
 
 
 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο:
Νατάσα Λουκά
 
 
 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο:
 
Τζιοβάνης Χριστοδούλου
 
 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο:
Δημήτριος Σολωμού
 
 
 
 
 
 
Γραμματέας Κοινοτικού Συμβουλίου:
 
Ονοματεπώνυμο:
Αντρέας Θεοδοσίου
 
 
 
 
 
 
 

Γραφειακό Προσωπικό

Πρόεδρος: 24648372

Γραμματέας: 24648370

Τμήμα Φορολογιών: 24648371

Υγειονομικό Τμήμα: 24648373

Πληροφορίες: 24648374

Ταμείο: 24648375

Υδατοπρομήθεια: 24648377

Γραμματεία: 24648378

Λογιστήριο: 24648379

 Print