ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχική Σελίδα / Ανακοινωσεις / ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 
 
To Κοινοτικό Συμβούλιο ενημερώνει για τελευταία φορά τους κατοίκους της Κοινότητας σχετικά με την περισυλλογή πράσινων και ογκώδη αποβλήτων.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο εδώ και χρόνια έχει καθιερώσει την 1η Δευτέρα έκαστου μηνός ως τη μέρα έναρξης της περισυλλογής. Κατά την περισυλλογή, που διαρκεί για 3 περίπου μέρες, περισυλλέγονται μικρές ποσότητες κλαδεμάτων και ογκώδη αποβλήτων (έπιπλα).

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει τους κατοίκους της Κοινότητας όπως εναποθέτουν μπροστά από τις κατοικίες τους τα προς απόρριψη απόβλητα 1-2 μέρες πριν την 1η Δευτέρα έκαστου μηνός.

Δυστυχώς πολλοί κάτοικοι της Κοινότητας εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τις απλές οδηγίες του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Για τελευταία φορά το Κοινοτικό Συμβούλιο σας καλεί όπως:

α. Τα υποστατικά που πρόκειται να προβούν στην απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων θα πρέπει να προβαίνουν σε ενοικίαση ιδιωτικού skip.

β. Η εναπόθεση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται 1-2 μέρες πριν την έναρξη της περισυλλογής (1η Δευτέρα έκαστου μηνός) μπροστά από τα υποστατικά σας. Όχι σε δημόσιους χώρους ούτε και σε χώρους πρασίνου. Ούτε προγενέστερα ούτε μεταγενέστερα.

γ. Κατά την εναπόθεση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα) με τα ογκώδη απόβλητα (παλιά έπιπλα, παιχνίδια).

Το Κοινοτικό Συμβούλιο ενημερώνει για τελευταία φορά τους κατοίκους της Κοινότητας ότι σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής των παραπάνω τότε θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση καταγγελίας των παρανομούντων και επιβολής εξωδίκου προστίμου σύμφωνα και με τη ισχύουσα Νομοθεσία. Σχετικοί έλεγχοι θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της επόμενης περισυλλογής που ξεκινά στις 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Είναι καθήκον ΟΛΩΝ μας όπως συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη διατήρηση μιας καθαρής Κοινότητας !!!


Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
ΒΙΝΤΕΟ
3D TOUR
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΛΜΠΟΥΜ
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.