ΕΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχική Σελίδα / Ανακοινωσεις / ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2019
ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2019

 
 
Τέλος Σκυβάλων και Φορολογία Κοινοτικών Υπηρεσιών 2019
 
1. Τέλος Σκυβάλων σε Οικιστικά Υποστατικά

α. Καθορίστηκε ως τέλος σκυβάλων για το έτος 2019 το ποσό των € 160,00 για όλα τα Οικιστικά Υποστατικά με εξαίρεση τους Δικαιούχους διευκολύνσεων με νέα δεδομένα. Ως δικαιούχοι ορίζονται:

1) Μόνος γονέας - Μονήρης

2) Άνεργος

3) Λήπτες δημοσίου Βοηθήματος σύμφωνα με τον Περί Δημόσιων Βοηθημάτων Νόμου

4) Λήπτες σύνταξης γήρατος, σύνταξης χηρείας, σύνταξη ανικανότητας σύμφωνα με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

β. Οι πιο πάνω κατηγορίες (1 έως 4) φορολογηθούν με το ποσό των € 80,00 ανά υποστατικό ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος.

γ. Tην παροχή έκπτωσης 25% σε περίπτωση οικιών για διακοπές στο ετήσιο τέλος σκυβάλων λόγω χρόνου χρήσης.

δ. Την παροχή έκπτωσης 25% στο ετήσιο τέλος σκυβάλων σε περίπτωση υποστατικού που είναι εντελώς άδειο για όλο το χρόνο με συνδεδεμένη υδατοπρομήθεια και καταγεγραμμένη κατανάλωση.

ε. Την παροχή έκπτωσης 100% στο ετήσιο τέλος σκυβάλων αν το υποστατικό παραμένει αχρησιμοποίητο με αποσυνδεδεμένη την Υδατοπρομήθεια ή την Α.Η.Κ. και μηδενική κατανάλωση αυτών.

στ. Την παροχή αναλογικής έκπτωσης στο ετήσιο τέλος σκυβάλων με βάση τον χρόνο κατοίκησης σε περίπτωση χρήσης της κατοικίας για πρώτη φορά. Παράδειγμα:

€ 160,00 / 12 Χ 3 μήνες σε περίπτωση 3μηνης κατοίκησης

€ 160,00 / 12 Χ 9 μήνες σε περίπτωση 9μηνης κατοίκησης)

ζ. Την παροχή έκπτωσης 25% στο ετήσιο τέλος σκυβάλων σε ενοικιαζόμενα υποστατικά που το τέλος εκδίδεται στον ιδιοκτήτη και η χρονική διάρκεια κατοίκησης είναι κάτω των 6 μηνών.

2. Κοινοτικές Υπηρεσίες

α. Δικαιούχοι διευκολύνσεων είναι οι παρακάτω:

1) Μόνος γονέας - Μονήρης

2) Άνεργος

3) Λήπτες δημοσίου Βοηθήματος σύμφωνα με τον Περί Δημόσιων Βοηθημάτων Νόμου

4) Λήπτες σύνταξης γήρατος, σύνταξης χηρείας, σύνταξη ανικανότητας σύμφωνα με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

β. Επίσης το Κοινοτικό Συμβούλιο προχώρησε και αποφάσισε τα κριτήρια που θα καθορίζουν το ύψος της φορολογίας σε δικαιούχους διευκολύνσεων ως πιο κάτω:

1) Κάτοχοι / Ιδιοκτήτες Υποστατικών με οικογενειακό εισόδημα μέχρι € 800 μηνιαίως θα απαλλάσσονται με εξαίρεση όσοι τα εκμεταλλεύονται εμπορικά (ενοικιαζόμενα)

2) Κάτοχοι / Ιδιοκτήτες Υποστατικών με οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από € 800 μηνιαίως θα φορολογούνται με το ποσό των € 80.


Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
ΒΙΝΤΕΟ
3D TOUR
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΛΜΠΟΥΜ
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.